digitální fotografie z roku 2007
digitální fotografie z roku 2007


oprava fasády v roce 1965 - 3x


školní skleník


stavba pomocné vodárny